MİSYON

Görevini yapan ve sorumluluk yüklenebilen, kendilerine güvenen, çağdaş teknolojileri
etkili biçimde kullanabilen, bilimsel düşünme, çalışma ve araştırma alışkanlığı
kazanmış, bedensel ve ruhsal bakımdan gelişmiş, mensubiyet ve mesuliyet sahibi,
bireyler yetiştirmek...

UA-108246383-1